Zpracování strategické části

Na zpracování analytické části úzce navazuje zpracování strategické (návrhové) části plánu. Strategická část obsahuje:

1/ Vymezení řešené oblasti včetně cílové skupiny

2/ SWOT analýzu za každou řešenou oblast

3/ Definice/vymezení priorit (zastřešující) - opatření (soubor aktivit) - aktivit (konkrétní popis rozvoje, zkvalitnění, udržení stávajícího stavu).

Při zpracování strategické části jsme postupovali dle konkrétní metodiky pro zpracování plánu sociálních služeb, která byla zpracována přímo pro místní proces plánování.

 

VYMEZENÍ ŘEŠENÝCH OBLASTÍ A CÍLOVÝCH SKUPIN

  • Na prvních setkání pracovních skupin v roce 2012 se postupně vymezily oblasti, které se budou v dané pracovní skupině řešit. Následně byly stanoveny cílové skupiny a rozděleny sociální služby dle příslušnosti k řešené oblasti.

ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZ ZA DANÉ OBLASTI

  • Pracovní skupiny v dubnu 2012 připravily první verze SWOT analýz. Ty byly počátkem května zaslány k připomínkování starostům obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. Obce mohou zasílat své připomínky, podněty a tím se aktivně zapojit do plánování sociálních služeb a ovlivnit nabídku sociálních služeb pro své občany.
  • SWOT analýzy za jednotlivé oblasti byly schváleny Řídící skupinou na jejím zasedání 28. června.

ZPRACOVÁNÍ PRIORIT - OPATŘENÍ - AKTIVIT

  • Během letních měsíců (červenec - srpen 2012) zpracovávaly pracovní skupiny první návrhy priorit - opatření - aktivit, které budou v září až listopadu na spolešných schůzkách dopracovávat.

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ STRATEGICKÉ ČÁSTI NOVÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

  •  Termín: od 12. listopadu do 10. prosince 2012
  •  Způsob: elektronicky nebo písemně na adresu: rpss@c-budejovice.cz

    prostřednictvím tohoto formuláře (247,3 kB)

  • Dokument k připomínkování: Návrh strategické části (1,8 MB)Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice
  • Přehled prezentací za jednotlivé pracovní skupiny, které byly odprezentovány na veřejném projednání dne 10. prosince 2012:

         1. Obecná prezentace (334,7 kB)k RPSS ČB

         2. Výstupy z PS Děti a mládež (611,8 kB)        

         3. Výstupy z PS Poradenství (370,3 kB)        

         4. Výstupy z PS Krize (298,3 kB)        

         5. Výstupy z PS Senioři (563,5 kB)        

         6. Výstupy z PS Drogy (473 kB)        

         7. Výstupy z PS Zdravotně zněvýhodnění (340,8 kB)        

         8. Průřezové priority - opatření - aktivity  (306,7 kB)