Zpracování analytické části

NOVÁ ANALYTICKÁ ČÁST ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE

 • V souladu s harmonogramem projektu byla do konce měsíce června zpracována, odpřipomínkována a předložena k projednání Řídící skupině Analytická část RPSS ČB. Analytická část obsahuje např. demogragické údaje, ekonomické ukazatele, výstupy z dotazníkových šetření mezi zadavateli, poskytovali, uživateli a veřejností a další data, která budou využita při zpracování strategické části Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice.  Řídící skupina na svém jednání dne 28. června tento dokument projednala a následným hlasováním i schválila. Analytickou část si můžete prohlédnout zde (4,9 MB).  V případě použití dat z této analytické části prosíme o dodržování citačních norem.

MINIANKETKY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 • 4. minianketka právě probíhá na úvodní stránce.
 • Výsledky 3. minianketky: na otázku týkající se finanční participace města na bytech určených pro obyvatele, kteří svými příjmy nedosahují na tržní bydlení,  odpovědělo 21 ze 40 respondentů, že město by přispět mělo. U druhé otázky se 85 % respondentů (34 z 40) domnívá, že v Českých Budějovicích by mělo existovat lůžkové zařízení pro nízkopříjmové obyvatele (především seniory).
 • Výsledky 2. minianketky: na otázku, v jaké oblasti byste nejvíce potřebovali sociální službu odborného sociálního poradenství odpovědělo 22 z 31 respondetů, že nejvíce v oblasti zaměstnanosti, nejméně pak v oblasti kompenzačních pomůcek (1 z 31 respondentů).
 • Výsledky 1. minianketky: na otázky týkající se zapojení občanů do podpory sociálních služeb odpovědelo 80% z 53 respondetnů, že by bylo ochotno se zapojit jako dobrovolník a 50% z 53 respodentů by bylo ochotno sociální služby podpořit finančně. Děkujem všem, kteří hlasovali!
 • Od 1. března se budou na hlavní stránce tohoto webu střídat různé anketní otázky, které budou směřovat do sociální oblasti. Jejich smyslem je jednak podpořit další zapojení občanů do tvorby plánu sociálních služeb a jednak zjistit odpověď na další otázky, které nebyly obsahem dotazníku v rámci dotazníkového šetření mezi veřejností v listopadu roku 2011. Prosíme, hlasujte a pomozte nám tak  vytvořit kvalitní plán či přispějte k jeho každoroční aktualizaci. Děkujeme!

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ

 • DĚKUJEME všem, kteří vyplnili dotazník pro veřejnost. Díky vám se nám podařilo zajistit dostatečný počet vyplněných dotazníků, které budou kvalitním podkladem pro zpracování analytické části.
 • Dotazníkové šetření mezi širokou veřejností je důležitou součástí zpracování analytické části Rozvojového plánu sociálních služeb a slouží jako podklad pro činnost pracovních skupin, které tak mohou naplánovat sociální služby dle skutečně zjištěné potřeby. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Od poloviny měsíce října po konce měsíce listopadu 2011 proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních služeb. Uživatelé byli dotazováni na spokojenost se službami, které využívají a na potřebu další pomoci a podpory v jiných oblastech svého života. Dotazníky byly uživatelům k dispozici u poskytovatelů sociálních služeb.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI ZADAVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Na přelomu roku proběhlo dotazníkové šetření mezi zadavateli sociálních služeb, mezi něž patří okolní obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice.  Prostřednictvím dotazníků měly obce možnost zapojit se do plánování sociálních služeb, zmapovat sociální problémy na svém území a ovlivnit nabídku sociálních služeb pro své občany. Rádi bychom poděkovali všem obcím, které se dotazníkového šetření zúčastnily.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • V měsíci únoru proběhlo poslední dotazníkové šetření v rámci tvorby analytické části nového Rozvojého plánu sociálních služeb České Budějovice, a to mezi poskytovateli sociálních služeb. Dotazník vyplnili a odevzdali všichni místní poskytovatelé. DĚKUJEME!!