Vzdělávání a workshopy

KULATÝ STŮL; 9. května 2011

Téma: Služby pro rodinu a prorodinné aktivity

KULATÝ STŮL; 29. listopadu 2010

Téma: projekt "Bez střechy, ale mezi lidmi"

KULATÝ STŮL;  24. září 2009

Téma: Sanace rodiny

KULATÝ STŮL; 1. června 2009

Téma: Sociální bydlení

KULATÝ STŮL; 1. prosince 2008

Téma: Informovanost o službách

KULATÝ STŮL; 22. září 2008

Téma: Implementace RPSS

Lektoři:
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí OSVZ, Krajský úřad JčK
Mgr. Pavla Doubková, OSVZ, KÚ JčK
RNDr. Stanislav Havlíček, OSVZ, KÚ JčK
Ing. Jana Voldánová, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Praha
Mgr. Ingrid Jílková, ICOS Český Krumlov
Mgr. Miroslav Krutina, ICOS Český Krumlov
Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov

Počet účastníků: 59

Hodnocení semináře: 3,9 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

WORKSHOPY

5. WORKSHOP; 30.6. 2008

Téma: Implementace plánů rozvoje sociálních služeb

Lektoři:
Jiří Horecký, B.A., ředitel G-centra Tábor

Počet účastníků: 17

Hodnocení semináře: 4,3 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

4. WORKSHOP; 12.5. 2008

Téma: Tvorba konceptu návrhové části RPSS

Facilitátorka:
Bc. Ludmila Kolářová, Centrum pro komunitní plánování Jižní Čechy

Počet účastníků: 26

Ke stažení: Koncept návrhové části RPSS (411,3 kB)

3. WORKSHOP; 18. února 2008

Téma: Inspekce kvality sociálních služeb a registrace poskytovatelů sociálních služeb

Lektoři:
Mgr. Lucie Bicková, Oblastní charita Třeboň
RNDr. Stanislav Havlíček, Krajský úřad Jihočeského kraje, OSVZ
Mgr. Marie Jarošová, Sociální služby města Milevska
Mgr. Martina Papoušková, Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Ing. Karel Funk, Diakonie Písek

Počet účastníků: 63

Hodnocení semináře: 4,1 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Mgr. L. Bickové (95,7 kB), Prezentace Mgr. M. Papouškové (43,5 kB)

2. WORKSHOP; 26. listopadu 2007

Téma: Sociální vyloučení a terénní sociální práce

Lektoři:
Mgr. Jaroslav Maroušek, Úřad vlády ČR
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská, MPSV ČR
Ing. Jiří Mareček, Jihočeská lambda, o.s.
Mgr. Dagmar Doubravová, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
Mgr. Pavel Duba, Člověk v tísni, o.p.s.

Počet účastníků: 67

Hodnocení semináře: 3 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení:
Prezentace Mgr. J. Marouška (71,2 kB)
Prezentace Mgr. Š. Vojtěchovské (367,1 kB)
Prezentace Ing. J. Marečka (621,6 kB)
Prezentace Mgr. D. Doubravové (412,2 kB)

1. WORKSHOP; 15. října 2007

Téma: Gender problematika v sociálních službách

Lektoři:
PhDr. Martina Hrušková,Ph.D., o.s. Pansophia
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, JU Č.B.

Počet účastníků: 50

Hodnocení workshopu: 4 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace PhDr. M. Hruškové, Ph.D. (128,5 kB)

Vzdělávací semináře

12. vzdělávací seminář; 9. června 2008

Téma: Dluhová problematika

Lektoři:
Daniel Hůle, Člověk v tísni, o.p.s.

Počet účastníků: 32

Hodnocení semináře: 4,4 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Daniel Hůle (231,9 kB), Přehled podkladů pro graf 1 (34,6 kB)

11. vzdělávací seminář; 28. dubna 2008

Téma: Sociální management

Lektoři:
Jiří Horecký, B.A., ředitel G-centra Tábor

Počet účastníků: 21

Hodnocení semináře: 4,7 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Jiří Horecký, B.A. (2,3 MB)

10. vzdělávací seminář; 14. dubna 2008

Téma: Pracovník v sociálních službách

Lektoři:
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, PhD., Proděkanka pro vnější vztahy,ZSF JU
Doc. PhDr. Jiří Jankovský, PhD. Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Počet účastníků: 32

Hodnocení semináře: 4,4 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace doc. A. Mojžíšová (255,5 kB)

9. vzdělávací seminář; 31. března 2008

Téma: Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice na období 2008-2013

Lektoři:
Ing. Martina Kučerová, GP Consulting, s.r.o.
Mgr. Marek Nerud, Krajský úřad Jihočeského kraje, OSVZ
Bc. Ludmila Kolářová, Centrum pro komunitní plánování

Počet účastníků: 54

Hodnocení semináře: 2,7 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Ing. M.Kučerové (372,2 kB), Prezentace Mgr. M.Neruda (52,2 kB), Prezentace Bc. L.Kolářové (1,2 MB)

7. a 8. vzdělávací seminář; 3. března 2008

Téma: Syndrom vyhoření a Komunikace v sociálních službách, asertivita

Lektoři:
MUDr. Josef Kříž, Katedra psychiatrie a psychologie, ZSF JU
PhDr. Věra Müllerová, Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy

Počet účastníků: 60

Hodnocení semináře: 4,3 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace MUDr. J.Kříž (90,6 kB), Prezentace PhDr. V. Müllerová (111,6 kB)

6. vzdělávací seminář; 4. února 2008

Téma: Sociální práce

Lektoři:
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D., Katedra klinických oborů ZSF JU
Mgr. Hana Francová, Katedra sociální práce a sociální politiky ZSF JU

Počet účastníků: 35

Hodnocení semináře: 4 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení:
Prezentace Mgr. P. Zimmelové: Senior jako klient SS (82,4 kB)
Prezentace Mgr. P. Zimmelové: Geriatrické hodnocení (95,7 kB)
Prezentace Mgr. H. Francové (122,4 kB)

5. vzdělávací seminář; 21. ledna 2008

Téma: Drogová problematika

Lektoři:
MUDr. Marie Kloudová, INLAB MEDICAL s.r.o.
Mgr. Martin Titman, Drop In, o.p.s.

Počet účastníků: 30

Hodnocení semináře: 3,2 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace MUDr. M. Kloudové (4,1 MB), Prezentace Mgr. M. Titmana (56,7 kB)

4. vzdělávací seminář; 10. prosince 2007

Téma: Ekonomika a plánování sociálních služeb

Lektoři:
Doc. Ing. Ladislav Průša, CS., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Počet účastníků: 38

Hodnocení semináře: 3,9 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace doc. L. Průša (4,2 MB)

3. vzdělávací seminář; 5. listopadu 2007

Téma: Probace a mediace v sociálních službách

Lektoři:
Mgr. Kateřina Hyková, Probační a mediační služba Č. Budějovice
PhDr. Tatjana Šišková, předsedkyně Asociace mediátorů ČR
Ing. Šárka Jarolímková, Emotio

Počet účastníků: 59

Hodnocení semináře: 4,4 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Mgr. K. Hykové (331,3 kB), Prezentace PhDr. T. Šiškové (271,4 kB), Prezentace Ing. Š. Jarolímkové (407 kB)

2. vzdělávací seminář; 29. října 2007

Téma: Vícezdrojové financování sociálních služeb a Samospráva

Lektoři:
Mgr. Pavla Doubková, Krajský úřad Jihočeského kraje, OSVZ
Mgr. Marek Nerud, Krajský úřad Jihočeského kraje, OSVZ
Mgr. Miroslav Bína, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Mgr. Václav Suchopár, Magistrát města Č.B., SO

Počet účastníků: 64

Hodnocení semináře: 3,9 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Mgr. P. Doubkové (94,7 kB), Prezentace Mgr. M. Neruda (59,9 kB)

1. vzdělávací seminář; 17. září 2007

Téma: Metodika komunitního plánování, Metodika RPSS Č.B.

Lektoři:
Mgr. Ivan Úlehla, Komunitní plánování, o.p.s.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, JU Č.B.

Počet účastníků: 52

Hodnocení semináře: 3 (nejhorší 0.... 5 nejlepší)

Ke stažení: Prezentace Mgr. I.Úlehla (207,4 kB)