Výstava 2014

09/01/2015 - České Budějovice

Otevřené dveře našly u veřejnosti odezvu

Přes pět stovek zájemců navštívilo v průběhu loňského října výstavu a účastnilo se 45 hodin workshopů a dalšího doprovodného programu v rámci přehlídky sociálních služeb „MY – ONI“ aneb máme otevřeno.

Veřejnost si vyzkoušela terapeutické techniky, pracovní činnosti a kompenzační pomůcky. Seznámila se s výrobky uživatelů služeb a nechyběly diskuse na téma drog, zadlužení a finanční gramotnosti, integrace cizinců či zdravotně postižených a další.

Přehlídku ve výstavní síni radnice připravil sociální odbor Magistrátu města České Budějovice jako doprovodnou aktivitu plánování sociálních služeb města.

Zájem veřejnosti o vážná témata spojená se sociálními službami nás potěšil. Poděkování pak patří neziskovým organizacím, které připravily atraktivní program.

Pozitivní reakce neziskovek i samotných účastníků přehlídky z řad škol a veřejnosti nás inspirovaly k rozhodnutí shrnout některé zajímavé výstupy z celé akce. Výsledkem je krátké ohlédnutí a připomenutí toho, co jsme sami o sobě a lidech kolem sebe zjistili, co se naučili a co pochopili.

...............................................................................................................................................................

27/10/2014

Temperi provázejí nejen pěstounské rodiny

Malováním na obličej a líčením vyplnili sobotní dopoledne malí návštěvníci kavárny Fér Cafe. Jejich rodiče pak luštili hádanku tempery versus Temperi. Stejnojmenná obecně prospěšná společnost se netradiční formou představila v rámci přehlídky „MY-ONI“.

Na řadu tak přišly speciální barvy, pomocí nichž se děti proměnily v nejrůznější zvířata nebo pohádkové bytosti. Ty starší se inspirovaly u filmových a komiksových hrdinů, slečny vyzkoušely své první líčení.

Rodiče čekalo seznámení se službami sociální aktivizace a rehabilitace pro rodiny s dětmi, jejichž cílem je obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem i schopnost rodiny řešit problémy vlastními silami.

„Naši pomoc vyhledávají rodiny v nepříznivé sociální a ekonomické situaci, rodiče s problémy při výchově dětí, s potížemi v komunikaci a spolupráci. Snažíme se podpořit rodinu při zvládání nejrůznějších zátěžových situací“, vysvětlila Hana Francová, vedoucí služeb TEMPERI, o.p.s.

Problémy se nevyhýbají ani pěstounským rodinám. Na popud orgánů sociálně právní ochrany dětí obecně prospěšná společnost zaregistrovala a následně získala pověření k výkonu pěstounské péče. „Doposud jsme realizovali vzdělávací program určený pěstounům a aktuálně začínáme doprovázet první pěstounské rodiny. Do péče jsme zatím připraveni přijmout až dvě desítky rodin“, dodala Hana Francová.

Práce s rodinou podle ní představuje opakovanou intervenci a podporu řešení dlouhodobých problémů. Žádoucí je být s rodinou v kontaktu a sledovat, jak se jim daří naplňovat definované cíle.

Sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi jsou v Temperi, o.p.s. zdarma poskytovány rodinám s dětmi ve věku do 18 let (studujícím do 26 let).

   

...........................................................................................................................................................

24/10/2014

Pomoc začíná na ulici

Jak dlouho a jak se léčí závislost, v jakém věku a komu hrozí, kam až člověk s drogou zajde a jak jí dokáže přemoci? Příběhy uživatelů drog zaujaly žáky ze základní školy v Dřítni.

V rámci terénního programu pracují preventisté občanského sdružení Prevent s aktivními uživateli návykových látek. Po vyhledání na ulici s nimi pracují směrem k rozhodnutí zbavit se závislosti. V případě jejich rozhodnutí přestat užívat drogy následuje péče adiktologické poradny.

Na žáky dnes čekali základní informace o adiktologických službách, ale především aktivita, v rámci které si mohli sami na sobě zažít, co se stane, když začnou návykové látky užívat, jakým způsobem dojdou do fáze závislosti a co potom následuje.

„Našim záměrem bylo, aby sami prožili a uvědomili si, že když začnou brát drogy, má to svá rizika, a ve fázi závislosti ztratí lidi z okolí rodiny, přítele a vše další“, řekl Kamil Podzimek, preventista terénního programu.

Na užití návykové látky má podle něj vliv mnoho faktorů a nejdůležitější je uvědomit si včas, že rozhodnutí vzít drogu je to špatné a přináší s sebou mnoho rizik a problémů. „Ačkoli se drogy tváří, že jde o příjemnou věc, a zpočátku tomu tak skutečně je, tak později už to tak bezvadné není“, dodal Podzimek.

V Českých Budějovicích pracuje terénní program Prevent o. s. se 450 problémovými uživateli návykových látek. Spolu s kontaktním centrem Preventu pak ročně vymění 100 tisíc injekčních stříkaček a pečují o 700 klientů.

  

   

..............................................................................................................................................................

20/10/2014

Když je nutný bezpečnostní plán

Opakuje se, narůstá jeho intenzita a frekvence, role účastníků se nemění a děje se v soukromí. Obsah přehlídky „MY-ONI“ se nevyhnul ani diskusi o závažném tématu domácího násilí.

Program Intervenčního centra Diecézní charity České Budějovice začal krátkým úvodem do problematiky domácího násilí a informacemi o práci a službách centra, které jsou poskytovány bezplatně, anonymně, formou ambulantní či v terénu.

„Vysvětlujeme, co je a co není domácí násilí, že to není jedna osamocená facka.Jde o fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami s určitými znaky“, vysvětlila Vlasta Petríková, sociální pracovnice intervenčního centra.

Hlavním cílem je zajištění bezpečí ohrožené osoby, nejčastěji je to žena s dětmi, a stabilizovat její sociální situaci. Centrum také provádí osvětu ve školách, pro zdravotnický personál, úředníky či laiky v mateřských centrech apod.

Kromě žen tvoří část klientů centra také senioři, kteří potřebují poradit s problémy násilí mezi partnery nebo jsou obětmi násilí mezigeneračního. „Jsou napadáni převážně svými dospělými dětmi, které nepracují, užívají alkohol nebo drogy. Svým rodičům vyhrožují, či je fyzicky napadají. Menšinu klientů tvoří také muži“, dodala.

Následnou diskusi uvedl filmový snímek „To všechno z lásky“, popisující vývoj domácího násilí v partnerském vztahu na příbězích tří žen.

Uklidit nože, sbalit kufr

Prostřednictvím telefonických a emailových konzultací poskytuje centrum odborné i právní poradenství a krizovou intervenci. Možné je využít doprovod na jednání k lékaři, soudu a dalším institucím, či individuální a skupinovou psychoterapii.

Bezpečí ohrožené osoby při setrvání ve společné domácnosti s násilníkem, nebo při odchodu z takové domácnosti pomůže zajistit tzv. bezpečnostní plán. Představuje soubor kroků reagujících na konkrétní potřeby a situaci klienta.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní charity České Budějovice, poskytuje od roku 2007 v Jihočeském kraji přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení a sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí.

  

     

............................................................................................................................................................

17/10/2014

Černé brýle s sebou!

Klapky na oči, smyslů máme pět. Pod názvem „Nevidím“ – přiblížení světa nevidomých, se návštěvníci výstavy přenesli do světa zrakově handicapovaných.

„V našem programu chceme návštěvníkům představit, jak asi vidí zrakově postižené dítě. Používáme černé brýle, klapky na oči či bublinkovou fólii, pomocí kterých simulujeme různý zrakový handicap. Jde např. o sníženou ostrost nebo zachování světlocitu“, představila záměr Kateřina Urbanová, poradkyně rané péče.

Zájemce čekalo vyhledávání předmětů na matoucí podložce a určování hloubky pomocí zasouvání kolíčků do základové desky. S použitím černých klapek na očích pak poznávání předmětů po hmatu nebo navlékání korálků různých tvarů.

Laboratoř na vývoj parfémů navodilo cvičení, v rámci kterého se pomocí čichu poznává obsah malých skleniček. „Čichovka“ tak v případě obsahu vůní pochutin navodila také chuť…

Dětem se zachovaným světlocitem slouží osvícená deska připomínající světlo, na které se vyhledávají umístěné předměty, další používanou metodou je skládání obrázků z částí na principu puzzle.

Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči se stará o děti se zrakovým a kombinovaným postižením a s ohroženým vývojem zraku od narození do sedmi let věku. „Naše poradkyně dojíždějí za rodinami a pomáhají jim zvládnout situaci. Poskytují jim sociální poradenství a s postiženými dětmi provádí stimulaci zraku prostřednictvím nejrůznějších činností. Zrak se také snažíme kompenzovat hmatem“, vysvětlila Kateřina Urbanová.

Při roční kapacitě 70 klientů, se poradci rané péče aktuálně věnují 60 klientským rodinám.

  

Návštěvníci si mohli vyzkoušet některé z činností.

     

................................................................................................................................................................

15/10/2014

Děti – odborníci na dluhy

Bonita, kontokorent, úrok, lichva, exekuce nebo splátkový kalendář… S pojmy z finančního světa a problémy s půjčkami a splácením se seznámili žáci 8. ročníků základních škol Máj a Ševětín.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. připravila hodinu finanční gramotnosti v rámci přehlídky „MY-ONI“ složenou ze tří částí.

Úvodní kvíz otestoval při práci ve skupinách finanční a ekonomické znalosti. V rámci něho žáci přiřazovali pojmy související s různými situacemi v životě, kdy si půjčujeme finanční prostředky v bance, kupujeme či prodáváme nemovitost, postihnou nás srážky ze mzdy, exekuce apod. Neznámé pojmy si s pomocí lektorek na příkladech vzájemně vysvětlili.

„Problematika zadlužení je u řady našich klientů vážným problémem, našim cílem je hravou formou upozornit děti na možná rizika“, uvedla Miloslava Hanousková, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s. a vedoucí občanské poradny.

Kvíz následovala ukázka poradenského rozhovoru, v rámci kterého přišla klientka s obavou, že nebude schopna splácet finanční půjčku, kterou si vzala u některé z finančních společností. Úkolem žáků bylo z nejasné smlouvy spočítat úroky splátek. Zjistili, že klientka přeplatí několikanásobek půjčené částky. Vyplatí se tak pozorně číst smlouvu a nechvátat s jejím podpisem.

Závěr patřil diskusi ohledně smluvních podmínek k vybrané úvěrové smlouvě.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. poskytuje od roku 2006 odborné sociální poradenství v 18 oblastech. Nechybí mezi nimi problematika dluhová, spotřebitelská, pracovní a rodinné právo či bydlení. Ročně vyhledá pomoc 600 - 700 klientů, kterým poradna poskytne přes 1400 konzultací.

„V rámci anonymní pomoci nás zajímá příběh, se kterým klient přichází. Hledáme společně cesty, jak jeho situaci vyřešit s co nejmenšími negativními dopady“, dodala Miloslava Hanousková.

  

             

................................................................................................................................................................

14/10/2014

Prevence hrou

Hraní si a povídání o kamarádství a vzájemné pomoci dnes dopoledne patřilo žákům prvních ročníků základních škol a zájemcům z řad veřejnosti.

„Dnešní program se týká negativních jevů a hodnot – co je správně, co dobře. Jak se chovat např. v případě, že dojde ve třídě k šikaně, co dělat pro bezpečí ve škole. Vše pomocí skládaček, křížovek a her“, vysvětlila Radka Fojtlová, sociální pracovnice a dodala, že oblíbenou aktivitou mezi dětmi je práce s komiksem, který vždy vypráví příběh k určitému řešenému tématu. „Pomocí postaviček ze Čtyřlístku, které řeší různé situace, představujeme určité téma, nebo problém. Děti po diskusi do příběhu samy doplňují, k čemu asi dochází v rozhovoru mezi postavami a jak bude problém vyřešen.“

V rámci programů „Bezpečný start“ a „Bezva třída“ zdůrazňují preventisté obecně prospěšné společnosti THEIA dětem od prvních školních ročníků pozitivní hodnoty důležité pro vzájemné soužití ve školním kolektivu a mezi lidmi. Nechybí ani zaměření na vliv médií na školní populaci a životní hodnoty. Se staršími dětmi na druhém stupni pak v rámci prevence probírají témata jako násilí, šikana a počítačová šikana, rasismus, extremismus, výtržnictví. Na nich spolupracují s Policií ČR, která je doplňuje o konkrétní případy z praxe.

„Dětí se také ptáme na různé věci, většinou se však sami rozhovoří o problémech ve školním kolektivu, nebo mezi kamarády mimo školu“, doplňuje preventistka Nicole Zvoníčková.

THEIA – krizové centrum o.p.s. působí v Jihočeském kraji v oblasti krizového poradenství pro osoby v krizi, oběti násilí, trestné činnosti a zneužívání, osobám v dluhové pasti. Realizuje primární prevenci sociálně patologických jevů na základních a středních školách. V rámci výstavy jsou instalovány vítězné obrázky školáků k tématu šikany, nebo vztahu virtuálního světa a reality.

           

..........................................................................................................................................................

13/10/2014

Trénování paměti nebolí

Druhý týden přehlídky o sociálních službách "MY - ONI" aneb máme otevřeno zahájilo Centrum sociálních služeb Staroměstská s tréninkem paměti. Návštěvníci dále zhlédli krátké spoty o CSS Staroměstská a činnosti spolku Život 90.

..............................................................................................................................................................

10/10/2014

Od závislosti k nezávislosti

Závislost je způsob vyrovnání se s problémy, únik před jejich řešením. Impulzem je mnohdy neschopnost si sám poradit i absence pomoci z okolí. Děti ze Střediska výchovné péče České Budějovice si přišli povídat o důsledcích, které vedou k závislostem a jak jim předejít.

Kdybych věděl, co mně čeká…, tak podle mnohých klientů začíná cesta od závislosti k nezávislosti. „Lidé závislí na drogách přichází o schopnost běžného fungování ve společnosti, ztrácí kontakty, dostanou se do koloběhu, ze kterého je velmi obtížné se vrátit zpět“, vysvětlil Tomáš Brejcha, sociální pracovník adiktologické poradny Občanského sdružení Prevent.

Jak poznám, kdy experiment a chuť něco zkusit překročili míru? Jakým způsobem je možné člověku v závislosti pomoci? Povídání na téma cesty k závislosti a jejích nástrah, ale i cesty zpět od závislosti k nezávislosti bylo přes závažnost tématu ze strany dětí otevřené.

Učitelé i děti se shodli na souvislosti vzniku závislosti se způsobem trávení volného času, kterého přibývá, a se kterým neumíme naložit. Snadněji pak sáhneme po nevhodných aktivitách, cigaretě, alkoholu, nebo droze. Zákazy a rady však nepomohou, ve finále je to otázka vlastní odpovědnosti.

Podle Tomáše Brejchy neumíme zabránit, aby si lidé drogu vzali. Je však dobré o nich vědět. V praktickém přístupu k uživatelům pak platí čtyři pravidla:

  • neužívejte drogy,
  • když už je užíváte, užívejte bezpečně a neohrozte své okolí,
  • zkuste přestat drogy užívat,
  • nevracejte se k nim.

„Znám několik klientů, kteří se závislosti zbavili sami. Základem je uvědomit si, že mám problém a vůle chtít jej řešit“, dodal Brejcha.

Českobudějovická adiktologická poradna pracuje s 250 klienty z řad uživatelů drog a lidí trpících závislostmi. Nabízí jim poradenství a terapii, práci s rodinou klienta, rodičovské skupiny, motivační pohovory nebo zprostředkování ústavní léčby a krizovou intervenci. Pomoc nabízí klientům, kteří užívají drogy, alkohol, nebo jsou závislí na počítačových hrách a hracích automatech.

..............................................................................................................................................................

09/10/2014

Na chvíli cizincem ve vlastní zemi

K odchodu z vlastní země vedou špatné životní podmínky a materiální nouze, válka, vzdělání i nové partnerské vztahy. Shodli se na tom žáci 8. ročníků základní školy Máj, kteří na radnici diskutovali o problémech cizinců v naší zemi.

Podle Jany Dvořákové z Poradny pro cizince Diecézní charity, která program připravila, je nejdůležitější vyřízení legálního pobytu na našem území. „Cizincům pomáháme také s hledáním práce a ubytování, informujeme je o systému sociálních dávek. Často pomáháme s uznáním dosaženého vzdělání, asistencí při jednání na úřadech a zajištění tlumočníka“, uvedla.

Žáci měli za úkol vyplnit dotazník určený pro uchazeče o legální pobyt v ČR, na chvíli se tak sami ocitli v situaci uprchlíka, nebo přistěhovalce z cizí země.

Povolením k pobytu vše teprve začíná. Diskuse tak přinesla další problémy, se kterými se musejí cizinci v naší zemi potýkat: bydlení, zaměstnání, lékařská péče a zdravotní pojištění, sociální podpora, uznání dosaženého vzdělání.

Pomoc mohou najít u sousedů, na internetu, nebo v poradnách a neziskových organizacích. Nejdůležitější podmínkou je pak podle diskutujících naučit se jazyk hostitelské země.

V poslední části workshopu jeho účastníky čekala poznávací hra, v rámci níž umisťovali do slepé mapy Evropy vlajky národních států. Složenou mapu si pak mohli odnést do školy.

Poradna organizuje také kurzy českého jazyka, případně další setkání, kde cizinci hovoří o své zemi a kultuře. „Ochota učit se česky snižuje izolaci. V jihočeském kraji je však soužití cizinců s většinovou populací bezproblémové. Klienti poradny si na špatné zkušenosti ze strany českých sousedů neztěžují“, dodala Jana Dvořáková.

V roce 2013 vyhledalo služby poradny 300 uživatelů, podle počtu nejvíce z Ukrajiny a Slovenska. Většina z nich stojí o dlouhodobou spolupráci.

   

  

................................................................................................................................................................

08/10/2014

  O prostituci bez předsudků

Zneužívání může začít například krádeží identity na internetu, facebooku a dalších sociálních sítích, kde zveřejníme osobní údaje, nebo umístíme nevhodné fotografie.

Žáky 8. ročníků ševětínské základní školy, kteří dnes absolvovali program organizace Rozkoš bez rizika v rámci přehlídky sociálních služeb „MY – ONI aneb máme otevřeno“, čekalo povídání o partnerských vztazích, rizicích spojených se zahájením pohlavního života a o jeho zkresleném podání ze strany pornografie.

„Povídali jsme si také o prevenci sexuálně přenosných chorob a základních prostředcích ochrany proti jejich přenosu a proti neplánovanému početí. Jaké ochranné pomůcky a jak si je opatřit, když se rozhodnou pro pohlavní styk. Vysvětlila jsem jim také rizika spojená s promiskuitním chováním a možným zneužíváním“, řekla Monika Kochlöflová, terénní sociální pracovnice.

Organizace Rozkoš bez rizika nabízí terénní program sociálního poradenství pro ženy poskytující placené sexuální služby.

 „V jihočeském kraji objíždíme noční kluby privátní a eskortní služby, kde ženám nabízíme odborné poradenství a zdravotní služby. Testujeme na HIV a další pohlavní nemoci, případně žloutenku typu C. Kromě toho klientkám nabízíme sociálně terapeutické služby“, dodala Monika Kochlöflová.

 

.........................................................................................................................................................

07/10/2014

Číst a psát můžeme i hmatem

Že je možné číst knihy, noviny a časopisy, či psát i se ztrátou zraku si dnes vyzkoušeli návštěvníci výstavní síně českobudějovické radnice. Druhý den říjnové přehlídky sociálních služeb patřil zrakově postiženým.

Interaktivní workshop: „Braillovo bodové písmo pro nevidomé“ připravila organizace Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. v rámci přehlídky sociálních služeb „MY – ONI aneb máme otevřeno“.

Žáky základních škol čekala prezentace problematiky nevidomých a slabozrakých a Braillova bodového písma – jeho historie, vývoje, druhů, vše přizpůsobené publiku. Účastníci si jej vyzkoušeli číst, psát, dozvěděli se o jeho historii.  Nechyběly knihy a filmy. I přes závažnost tématu se žáci bavili.

„Braillovo písmo nemusí být pouze na papíře, můžeme se s ním setkat také na displeji počítače. Znaky jsou shodné pro všechny světové jazyky. V případě českého jazyka píšeme v tzv. plnopisu, kdy každé písmeno slova tvoří jeden braillský znak. Oproti tomu např. v němčině využívající tzv. zkratkopis, kdy slovo tvoří skupina znaků, podobně jako v čínštině“, řekl Jan Steringa, ředitel společnosti.

V závěru čekala účastníky prezentace technických pomůcek – psací stroj, mluvící kalkulátor, tiskárna nebo indikátor barev, který barvu rozliší a řekne lidským hlasem.

S velkým zájmem žáků se setkaly optické mapy. Jejich základ tvoří černobílá, či šedá mapa, s kontrasty mezi jednotlivými prvky – domy, ulicemi, zelení, kterou lze vygenerovat přímo z mapových webových portálů.

„Vygenerovaný mapový list se vytiskne na tzv. pěnovací fólii pokrytou vrstvou připomínající popkorn. Po vytištění v běžné tiskárně se list ve speciálním přístroji zahřeje a černé a šedivé plochy napění, vystoupnou asi 1,5 milimetru, což dostačuje pro hmatový vjem“, vysvětluje Jan Steringa, podle něhož může technologie sloužit jako univerzální školní pomůcka. „Jde o metodu pro podporu výuky v zeměpisu, přírodopisu, nebo matematice, kde se děti učí geometrická tělesa“, dodal.

Workshop doplnil snímek o výcviku vodících psů ve výcvikovém centru Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých Praze – Jinonicích. Film dokumentuje cestu od předvýběru štěňat, přes jejich výcvik až do momentu předání klientu.

Návštěvníci výstavy si mohou až do 21. října vyzkoušet Braillovo písmo na speciálním psacím stroji

  

     

............................................................................................................................................................

06/10/2014

Bezvadydivadlo otevřelo přehlídku služeb

Vernisáž výstavy výrobků uživatelů sociálních služeb následovaná divadelním představením „Kokomise“ v podání souboru „Bezvadydivadlo“ na nádvoří českobudějovické radnice. Podvečerní program odstartoval přehlídku sociálních služeb.

„Českobudějovické neziskové organizace v oblasti sociálních služeb vnímám jako velmi důležitého partnera. Jsem rád, že i v roce 2014 může město České Budějovice uvést ve své výstavní síni výstavu, která je věnována právě těmto organizacím. Současně bych rád každého pozval k její návštěvě, protože jsou tu díla a výrobky, jejichž autory jsou přímo uživatelé služeb těchto neziskových organizací a je vidět, že se s těmi klienty velmi dobře pracuje“, řekl Petr Podhola, náměstek primátora, který přehlídce propůjčil záštitu.

Na výstavu výrobků, která tvoří rámec přehlídky, dodalo své výrobky a díla 10 neziskových organizací. Návštěvníci zhlédnou malby slabozrakých a taktilní grafiku, keramiku, textilní a další výrobky.

Vernisáž výstavy pokračovala představením divadelního souboru organizace Mezi proudy o.p.s., která svým klientům pomáhá mimo jiné se získáním a udržením bydlení.

„Dnešní pohádkové představení pro děti i dospělé „Kokomise“ přináší příběh, ve kterém diváci uvidí, jak to ve skutečnosti bylo, když slepička hledala pro kohoutka vodu“, vysvětlila Michaela Maroušová, principálka divadla.

Bezvadydivadlo je podle ní aktivita určená lidem se sociálním znevýhodněním. „Záměrem je společná aktivita, při které sami herci navzájem nevědí, kdo se potýká s jakým handicapem. Rovněž to zůstává ukryto i samotným divákům“, dodala Michaela Maroušová.

Výstava je pro veřejnost přístupná ve všední dny ve výstavní síni magistrátu na Náměstí Přemysla Otakara II.

..........................................................................................................................................................

Sociální služby se otevřou veřejnosti

Přes 25 neziskových organizací se v průběhu října představí veřejnosti v rámci přehlídky
s názvem „MY – ONI“ aneb máme otevřeno. Veřejnost si vyzkouší terapeutické techniky, pracovní činnosti a seznámí se s výrobky uživatelů služeb.

 Přehlídku, která proběhne v termínu 6. – 29. října ve výstavní síni radnice, připravil sociální odbor Magistrátu města České Budějovice jako doprovodnou aktivitu plánování sociálních služeb města.

„Chceme představit konkrétní výstupy práce s uživateli služeb. Ukázat aktivity a metody v sociálních službách jako dostupné a využitelné také pro běžnou veřejnost. Společnými aktivitami snížit bariéru a navázat vzájemnou komunikaci“, shodují se organizátoři přehlídky.

Program přehlídky je rozdělen do čtyř sekcí:

Výstava výrobků uživatelů služeb tvoří rámec akce a bude přístupná ve všední dny ve výstavní síni magistrátu na Náměstí Přemysla Otakara II. Návštěvníci si prohlédnou malby slabozrakých a taktilní grafiku, keramiku, textilní a další výrobky.

Přehlídkové kino předvede tematické pásmo snímků o životě s handicapem. Zájemci mohou pásmo ve výstavní síni zhlédnout ve vybraných dnech.

Workshopy interaktivní formou seznámí se základy Braillova písma pro nevidomé, muzikoterapie. Zájemci si vyzkouší trénování paměti nebo roli sociálního pracovníka.

Divadelní a hudební produkce pak jednotlivé akce propojí. Diváci uvidí představení souboru BezvadyDivadlo nebo si poslechnou muzikanty Koníčku o.p.s.

Podle koordinátorky neziskových organizací odboru sociálních věcí magistrátu města Šárky Kovárnové akce navazuje na předchozí ročníky. „Cílem letošní přehlídky je veřejnost zapojit, inspirovat ji pro trávení vlastního volného času a pomoci uživatelům a poskytovatelům služeb“, uvedla Kovárnová.

Novinkou je podle ní přímé oslovení základních škol, kterým jsou pořady nabídnuty jako doplněk výuky. „Jednotlivé školní kolektivy se tak dle zájmu mohou registrovat na konkrétní workshopy a další aktivity“, dodala Kovárnová.

Vybrané aktivity se kromě prostor magistrátu uskuteční u partnera přehlídky – v kavárně Fér Cafe v Českých Budějovicích.

Přehlídku odstartuje 6. října v 16:10 hodin vernisáž výstavy v prostorách výstavní síně radnice a následné představení „Kokomise“ v podání souboru „BezvadyDivadlo“ na nádvoří radnice.

............................................................................................................................................................

V roli uživatelů sociálních služeb si vyzkouší terapeutické techniky a pracovní činnosti

Přes 25 neziskových organizací pozve v říjnu veřejnost ke společným aktivitám. 

V rámci přehlídky s názvem „MY – ONI“ aneb máme otevřeno, si zájemci vyzkouší terapeutické techniky, seznámí se s výrobky uživatelů služeb a budou diskutovat celospolečenská témata.
Přehlídka odstartuje 6. října vernisáží výstavy výrobků uživatelů služeb a divadelním představením "Kokomise" spolku Bezvadydivadlo na nádvoří českobudějovické radnice.