Výstava 2013

Výstava o sociální oblasti (sociálních službách) -  "(DO)TÝKÁ SE TO I TEBE"

4. ročník výstavy o sociálních službách pořádanou odborem sociálních věcí magistrátu města.

Smyslem této akce je snaha přiblížit veřejnosti zajímavou formou sociální služby. Nikdo z nás totiž nikdy neví, kdy a jakou pomoc bude potřebovat nejen on sám, ale i jeho rodina, blízcí, přátelé, ale třeba i kolega z práce nebo soused v domě.

V letošním roce jsme se rozhodli pro trochu netradiční formu výstavy.  Použili jsme tzv. myšlenkovou mapu, kdy výchozím bodem je motto (DO)TÝKÁ SE TO I TEBE. Po šipkách se pak z tohoto výchozího bodu přes různé životní situace a událostí týkají se jak samotného člověka, tak jeho okolí dostane k sociálním službám, které mohou pomoci. Bližší informace o zmíněných službách (kontakty a poskytovatele) jsou umístěny v naší „záchranné síti“, ty si pak lze odnést i sebou domů nebo je třeba vhodit do schránky někomu, kdo by takovou pomoc potřeboval. Sociální služby jsou totiž takovou záchrannou sítí, která může člověka zachytit, když se zrovna nedaří, a zachránit před pádem na pomyslné dno.

Celá výstava je pak „orámována“ abstraktními obrazy vztahujícími se k sociální oblasti a vyjadřují právě zmíněnou síť či krizi, násilí, stáří..., zkrátka fenomény, kterými se sociální služby zabývají.

„Doufáme, že naše neobvyklá výstava upoutá a díky ní lidé zjistí, kam a na koho se obrátit o pomoc a radu v nelehkých životních situacích nebo jakým způsobem mohou oni sami být jedním z článků záchranné sítě. Protože přesně toto je naším cílem a dotýká se to tak nás všech“ uzavřel Petr Podhola, náměstek primátora.

Z fotografií výstavy bylo zpracováno album (3,1 MB).