Vyhodnocování plnění a efektivity rozvojového plánu.

Klíčová aktivita 02

Vyhodnocení plnění a efektivity plánu je zásadním podkladem pro jeho aktualizaci a doplnění na další období.

V rámci této aktivity se uskutečňují tyto činnosti:

  • červenec - srpen 2014 - pracovní skupiny začínají pracovat na vyhodnocování aktivit naplánovaných na tento rok
  • prosinec 2013 - bylo dokončeno vyhodnocení AKčního plánu 2013 i po finanční stránce
  • listopad 2013 - proběhlo setkání všech pracovních skupin, na kterých se začalo pracovat na tvorbě Akčního plánu RPSS pro rok 2014
  • říjen 2013 - proběhlo dokončení slovního vyhodnocení Akčního plánu 2013
  • září 2013 - proběhlo setkání všech pracovních skupin nad vyhodnocováním plnění Rozvojového plánu sociálních služeb (především jeho Akčního plánu pro rok 2013); bylo zpracováno finanční a slovní vyhodnocení jednotlivých aktivit