Tvořte s námi služby

Cílem této aktivity je:

  • podpora zvyšování informovanosti o sociální oblasti, sociálních službách a jejích poskytovatelích
  • práce s veřejností jako s potencionálními uživateli sociálních služeb, budoucími zástupci zadavatele a poskytovatele
  • zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb

Zapojení veřejnosti

2018/10/22

Dotazníkové šetření bylo úspěšné

Téměř 600 občanů se zapojilo do našeho dotazníkového šetření a svým názorem přispěli ke tvorbě nového plánu sociálních služeb na roky 2019 - 2021.

Zajímaly nás názory na celkem 6 sociálních oblastí, ve kterých jsme mapovali nejen potřebnost samotných sociálních služeb, ale i jakým způsobem by si veřejnost přála být o službách informována. Pro nás důležitým okruhem otázek bylo i dobrovolnictví, kde se zjišťoval zájem veřejnosti stát se dobrovolníkem. Zajímavé výsledky budeme postupně publikovat.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomohli tvořit sociální služby ve městě!

...........................................................................................

2017/11/01

Veřejnost se může vyjadřovat k dalším okruhům sociálních služeb

Další dotazníky, tentokrát za oblast odborného sociálního poradenství a péče o seniory, můžete opět vyplnit on-line v sekci Potřebujeme znát váš názor nebo papírovou formou.  Odkaz naleznete i na FB stránkách. V příštím roce chceme revidovat plán sociálních služeb a jednotlivé sociální služby znovu naplánovat dle vašich potřeb. Ty zjišťujeme pomocí dotazníkových šetření a názory začínáme sbírat u veřejnosti.

Dotazníky jsme věnovali šesti cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením; senioři; lidé závislý na návykových látkách; děti, mládež a rodina; lidé v sociální krizi a lidé využívající poradenství). První dotazník pro zdravotně postižené jsme vám dali k dispozici již v září.

Nyní máte k dispozici dotazníky za oblast odborného sociálního poradenství a péče o seniory, Pro uživatele zbývajících služeb (děti a rodina, osoby v krizi a osoby závislé) budou následovat. V tištěné podobě jsou k dispozici v hale radnice, kde je možné je vhodit do odpovědní schránky. Dotazníky se postupně objeví také na nejrůznějších akcích pro veřejnost. Vaše podněty a požadavky budeme sbírat do poloviny roku 2018.

 Na vaše podněty se těšíme. 

..........................................................................................

2017/10/10

Uvítali byste pomoc sociálních služeb? Sdělte nám to!

Chceme aktualizovat a přenastavit sociální služby v našem městě a okolí. Rádi bychom vás informovali způsobem, který by vám nejvíce vyhovoval, vzbudil váš zájem a třeba i přilákal k rozmanité práci s lidmi, kterou sociální služby nabízejí. Chceme znát váš názor a vaše potřeby. Sdělte nám, co byste uvítali, co postrádáte.

V příštím roce skončí platnost plánu sociálních služeb na roky 2013 - 2018, a nastal tak čas jej revidovat a následně znovu naplánovat jednotlivé sociální služby – jaké budete potřebovat, v jaké kapacitě a kde by pro vás měli být dostupné. Jedná se o demografická data a samozřejmě i prognózy vývoje (např. kolik bude děti, seniorů, rozvedených atd.). Další částí jsou pak zjištěné potřeby v oblasti sociálních služeb.

Ty zjišťujeme pomocí dotazníkových šetření a názory začínáme sbírat u veřejnosti. Chceme však shromáždit dostatečný počet vašich názorů, abychom s nimi mohli účinně pracovat při dalším rozvoji služeb a konkrétní pomoci. Se svými názory a požadavky budou následovat také poskytovatelé a obce.

Dotazníky určené pro vás jsme věnovali šesti cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením; senioři; lidé závislý na návykových látkách; děti, mládež a rodina; lidé v sociální krizi a lidé využívající poradenství). Samotný dotazník pak bude členěn do 3 okruhů. Zajímá nás, jak jste informování o sociálních službách a pomoci ve vašem okolí? Co si myslíte o dobrovolné pomoci a víte o možnosti takto pomáhat? V každém dotazníku se vás také zeptáme na téma vztahující se k dané cílové skupině (např. ke službám pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením).

První dotazník pro osoby se zdravotním postižením je již k dispozici. Pro další cílové skupiny budou následovat v průběhu října a listopadu. Pokud nám chcete sdělit svůj názor, můžete dotazník vyplnit on-line na webu RPSS nebo přes jeho FB stránky.  V tištěné podobě jsou k dispozici v hale radnice, kde je možné je vhodit do odpovědní schránky. Dotazníky se postupně objeví také na nejrůznějších akcích pro veřejnost, jako bylo Štěstí s překážkou, kde jsme dotazník ověřili, nebo v příštím roce na Majálesu.

Na vaše podněty se těšíme.

Zvyšování informovanosti

V rámci této aktivity každoročně vydáváme aktualizovaného Průvodce sociálními službami, pořádáme výstavy/přehlídky o sociálních službách, zjišťujeme názory veřejnosti na zajímavá témata a události v sociální oblasti a využíváme další PR nástroje k zajištění výše uvedených aktivit.

Založili jsme a pravidelně aktualizujeme a doplňujeme facebookovou stránku www.facebook.com/rpss.cbObsah se otevírá do nového okna.

V lednu 2015 jsme pro veřejnost připravili informační skládačku Plánujeme sociální služby, ve které jsou jednak zajímavé výstupy z výstavy "MY - ONI", která se uskutečnila v říjnu 2014, a jednak základní informace o plánování a sociálních službách. Skládačka je k dispozici v elektronické podobě v sekci Média - Výstava 2014.