Plán sociálních služeb České Budějovice

Strategický rámec R-PSS na území SO ORP České Budějovice 2019 - 2021

Návrh dokumentu byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 7. února 2019 a následně v radě města dne 25. února 2019 usn.č. 268/2019. V zastupitelstvo města nový R-plán sociálních služeb projednalo 25. března 2019 a svým usnesením č. 50/2019 ho schválilo. Dokument je k dispozici pouze v elektronické verzi. Jeho jednoleté akční plány naleznete v sekci Dokumenty - Akční plány 2019 - 2021 (http://rpss.c-budejovice.cz/akcni-plany-r-pss-2019-2021)

R-PSS 2019 - 2021

Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. března 2013 projednalo Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice na období 2013 - 2018. Usnesením č. 72/2013 tento strategický dokument schválilo. Tento dokument byl před předložením zastupitelstvu města projednán i v dalších orgánech - sociální komisi rady města, Řídící skupině RPSS a radě města. Ve všech těchto orgánech byl bez připomínek schválen.

V elektronické verzi je Rozvojový plán sociálních služeb ke stažení zde (14,8 MB). V tištěné verzi je k dispozici na odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.