Plán sociálních služeb České Budějovice

Strategický rámec R-PSS na území SO ORP České Budějovice 2019 - 2021

Návrh dokumentu byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 7. února 2019 a následně v radě města dne 25. února 2019 usn.č. 268/2019. V zastupitelstvu města bude projednán 25. března 2019.

R-PSS 2019 - 2021 NÁVRH

Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. března 2013 projednalo Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice na období 2013 - 2018. Usnesením č. 72/2013 tento strategický dokument schválilo. Tento dokument byl před předložením zastupitelstvu města projednán i v dalších orgánech - sociální komisi rady města, Řídící skupině RPSS a radě města. Ve všech těchto orgánech byl bez připomínek schválen.

V elektronické verzi je Rozvojový plán sociálních služeb ke stažení zde (14,8 MB). V tištěné verzi je k dispozici na odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.