Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. března 2013 projednalo Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice na období 2013 - 2018. Usnesením č. 72/2013 tento strategický dokument schválilo. Tento dokument byl před předložením zastupitelstvu města projednán i v dalších orgánech - sociální komisi rady města, Řídící skupině RPSS a radě města. Ve všech těchto orgánech byl bez připomínek schválen.

V elektronické verzi je Rozvojový plán sociálních služeb ke stažení zde (14,8 MB). V tištěné verzi je k dispozici na odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice.