Řídící skupina

Termíny jednání:

25. dubna 2013

6. listopadu 2013

5. února 2014

18. června 2014

5. února 2015

25. června 2015

17. prosince 2015

4. února 2016

5. prosince 2016

8. února 2017

7.února 2018

7. února 2019

3. března 2020

Složení:

  1. Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., náměstek primátora pro sociální oblast, předseda ŘS
  2. Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D, zastupitelka JčK a města ČB
  3. Bc. Marie Voštová, vedoucí odboru sociální věcí  
  4. Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování, OSV
  5. Zděněk Říha, metodik komunitního plánování
  6. Mgr. Jiří Tetour, Centrum sociálních služeb Staroměstská, zástupce poskytovatelů pobytových služeb
  7. Mgr. Hana Francová, Ph.D., zástupce poskytovatelů ambulantních a terénních služeb
  8. Mgr. Monika Hanzelyová, koordinátorka SPRSS JčK, OSV KÚ JčK
  9. Mgr. Markéta Elich, Ph.D., předsedkyně sociální komise RM  
  10. Mgr. Miroslav Bína, MBA,  člen sociální komise RM, zástupce uživatelů