Připravujeme

Nový plán sociálních služeb České Budějovice na období 2019 - 2021

 • nový plán sociálních služeb a služeb doprovodných bude zpracován na 3 leté období (stávající, jenž končí v tomto roce, byl na 5 let)
 • jeho součástí bude tzv. analytická část, která kromě sociodemogragické analýzy bude obsahovat výstupy z proběhlého dotazníkové šetření mezi veřejností
 • každoroční přílohou nového dokumentu bude opět tzv. Akční plán pro daný rok 
 • nově bude strategický dokment obsahovat i seznam investičních záměru v sociální oblasti a vize, jak by měly sociální služby vypadat a pomáhat za 3 roky
 • zpracován a schválen orgány města bude približně v únoru 2019, následně bude ihned zveřejněn

Tvorba Akčního plánu RPSS pro rok 2018

 • Akční plán pro rok 2018 je zveřejněn v sekci Dokumenty - Akční plány pro roky 2014 - 2018
 • 19. března návrh AP projednalo a schválilo zastupitelstvo města (usn. č. 63/2018)
 • 19. února projednala a schválila návrh AP 2018 rada města (usn. č. 208/2018)
 • 7. února návrh Akčního plánu pro rok 2018 projednaly a schválily postupně Řídící skupina RPSS a sociální komise RM
 • leden 2018 - zpracování finálního návrhu Akčního plánu RPSS pro rok 2018
 • listopad - prosinec 2017 připravujeme podklady

Tvorba Akčního plánu RPSS pro rok 2017

 • Akční plán pro rok 2017 je zveřejněn v sekci Dokumenty - Akční plány pro roky 2014 - 2018
 • 20. března 2017 - plán je projednán a schválen zastupitelstvem města (usn. č. 77/2017)
 • 20. února 2017 - návrh plánu je projednán radou města (usn. č. 201/2017)
 • únor 2017 - návrh plánu je projednán Řídící skupinou i sociální komisí rady města
 • leden 2017 - plán je hotov a může do schvalovacího procesu
 • prosinec 2016 - finalizujeme podklady pro jednoletý plán služeb na rok 2017
 • listopad 2016 - připravujeme první podklady (výstupy z nosných témat)

Tvorba Akčního plánu RPSS pro rok 2016

 • Akční plán pro rok 2016 je zveřejněn v sekci Dokumenty - Akční plány pro roky 2014 - 2018
 • 14. března 2016 byl AP 2016 projednán a schválen usn. č. 35/2016 v zastupitelstvu města
 • 15. února byl Akční plán RPSS projednán v radě města (usnesení č. 155/2016)
 • V lednu 2016 byl dokončen a 4. února ho projednala a schválila Řídící skupina RPSS.
 • V prosinci se pracovní skupiny intenzivně věnovaly přípravě nového akčního plánu pro rok 2016

 


Akční plán je jednoletý plán, který obsahuje priority - opatření - aktivity, které se plánují naplnit v daném roce.

Podklady pro tvorbu akčních plánů jsou:

 1. vyhodnocení stávajícího a platného Akčního plánu RPSS
 2. výstupy z pravidelných setkávání s uživateli
 3. nosná témata řešena v pracovních skupinách (např. významné aktuální události či problémy v dané oblasti)
 4. aktuální platná legislativa v sociální oblasti