Plánujeme

V rámci plánování sociálních služeb jsme se zavázali k plnění určitých úkolů. Říkáme jim klíčové aktivity a jedná se o hlavní součásti celého procesu.

V prvé řadě je to informování veřejnosti o službách a jejich rozvoji a vlastní zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Návrhy a potřeby formulované v plánu služeb pro určité dané období se pak snažíme uvést do praxe, s cílem pomoci konkrétním skupinám uživatelů.

V neposlední řadě sledujeme průběžné naplňování plánu, který také doplňujeme podle aktuálně zjištěných potřeb a jejich výhledu.

Tvořte s námi služby

/ Zapojování veřejnosti / Více

Potřebujeme váš názor

/ minianketky na zajímavá témata / Více