Organizační struktura

Na všech činnostech a aktivitách plánování a rozvoje sociálních služeb se podílejí lidé. Aby v celém procesu nenastal chaos, existuje struktura, která na sebe v jednotlivých činnostech navazuje a určuje jednotlivým účastníkům jejich úkoly, pravomoci a odpovědnost. Celý proces plánování je tak možné úspěšně dovést k cíli.

Základní kontakty:

Koordinátorka plánování: Šárka Kovárnová, kovarnovas@c-budejovice.cz, 386 801 623

Metodik plánování: Zdeněk Říha, planujeme@seznam.cz

Řídící skupina

/ Řídící skupina RPSS / Více

Koordinační skupina

/ Koordinační skupina RPSS / Více

Pracovní skupiny

/ Pracovní skupiny / Více