Monitoring a vyhodnocování stávajícícho plánu

Tato klíčová aktivita byla započata v květnu 2011. Jednotlivé pracovní skupiny dle předem stanovené metodiky pro monitoring a vyhodnocování plánu započaly za svou oblasti vyhodnocovat všechny aktivity uvedené v Akčním plánu 2011. Toto vyhodnocení následně dokončila Monitorovací skupina (k jednotlivým aktivitám zpracovala komentář) a vyhotovila Zprávu z monitoringu a vyhodnocení (287,3 kB), kterou společně s vyhodnocenými aktivitami předložila k projednání Řídící skupině RPSS dne 11.10.2011. Vyhodnocení bylo následně předloženo k projednání radě města dne 19.10.2011, která svým usnesením č. 1509/2011 vzala tento materiál na vědomí.

Vyhodnocení Akčního plánu 2011 (2 MB)je zpracováno k 30.9.2011 a je zásadním podkladem jednak pro tvorbu Akčního plánu pro rok 2012 a především pro tvorbu nového Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice.