Kulatý stůl - Plánování SS

Téma:                   "Plánování sociálních služeb na místní, krajské a celostátní úrovni"

Termín:                 19. března 2015 od 09:00 do 13:00 hodin

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Předběžný program:

09:00 - 09:10         Zahájení

09:10 - 09:30         Plánování sociálních služeb na krajské úrovni

                             - Mgr. Monika Hanzelyová, OSVZ, KÚ JčK

09:30 - 10:05         Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

                              - PhDr. Vladana Vasková, MPSV

10:05 - 10:40         Podpora procesů v sociálních službách

                             - Mgr. Eva Capicarová, MPSV

10:40 - 11:00         Přestávka na kávu.     

11:00 - 11:30         Podpora meziobecní spolupráce - projekt Svazu města a obcí v ČR

                             - Mgr. Michal Jarolímek

11:30 - 12:10        Pohledy na plánování sociálních služeb ze strany vedoucích pracovních skupin

12:10 - 12:30         Diskuze, závěr

Časy jsou vždy orientační.

Pozvánka (388,7 kB).

Prezentace ke staženi:

1. Plánování sociálních služeb na krajské úrovni (789,5 kB)

2. Aktuální informace - MPSV (570,3 kB)

3. Podpora procesů v sociálních službách (567,1 kB)

4. Podpora meziobecní spolupráce