Kulaté stoly

Kulaté stoly jsou jednodenní setkání zadavatelů, poskytovatelů, případně uživatelů a odborné veřejnosti, která jsou zaměřena na předávání a výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, informace o novinkách v sociální oblasti (nová legislativa, dotační tituly), v sociální práci a v sociální politice. Témata pro kulatý stůl budou navrhována dle aktuálních potřeb poskytovatelů a zadavatelů, ale především tak, aby podpořily proces plánování sociálních služeb.