Kulaté stoly

8. Kulatý stůl

Téma:                   "Plánování sociálních služeb na místní, krajské a celostátní úrovni"

Termín:                 19. března 2015 od 09:00 do 13:00 hodin

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Předběžný program:

09:00 - 09:10         Zahájení

09:10 - 09:30         Plánování sociálních služeb na krajské úrovni

                             - Mgr. Monika Hanzelyová, OSVZ, KÚ JčK

09:30 - 10:05         Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

                              - PhDr. Vladana Vasková, MPSV

10:05 - 10:40         Podpora procesů v sociálních službách

                             - Mgr. Eva Capicarová, MPSV

10:40 - 11:00         Přestávka na kávu.     

11:00 - 11:30         Podpora meziobecní spolupráce - projekt Svazu města a obcí v ČR

                             - Mgr. Michal Jarolímek

11:30 - 12:10        Pohledy na plánování sociálních služeb ze strany vedoucích pracovních skupin

12:10 - 12:30         Diskuze, závěr

Časy jsou vždy orientační.

Pozvánka (388,7 kB).

Prezentace ke staženi:

1. Plánování sociálních služeb na krajské úrovni (789,5 kB)

2. Aktuální informace - MPSV (570,3 kB)

3. Podpora procesů v sociálních službách (567,1 kB)

4. Podpora meziobecní spolupráce

.............................................................................................................
7. Kulatý stůl

Téma:                   "Sociální bydlení"

Termín:                 1. prosinec 2014 od 09:00 do 13:00 hodin

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Program:

09:00 - 09:05         Zahájení

09:10 - 09:20         Úvod do tématu - situace v Českých Budějovicích

09:20 - 10:00         Možnosti podpory sociálního bydlení: stávají a připravované nástroje

10:00 - 10:10         Přestávka na kávu.     

10:10 - 10:50         Systém sociální bydlení v České republice - návrh Platformy pro sociální bydlení        

10:50 - 11:25         Sociální bytová politika v MČ Praha 2 - zatím bez zákona o sociálním bydlení

11:25 - 12:00         Sociální bydlení Mezi proudy - jak jsme na to šli od lesa

12:00 - 12:10         Diskuze, závěr

Pozvánka (395,5 kB) s podrobnějším programem a lektory.   

Časy je pouze orientační!

Prezentace ke stažení:

1. Výzkum v oblasti bydlení (900,5 kB)

2. Systém sociálního bydlení a možnosti podpory (556,2 kB)

3. Sociální bytová politika v MČ Praha 2 (620,5 kB)

4. Sociální bydlení Mezi proudy (1,1 MB)

.........................................................................................................
6. Kulatý stůl

Téma:                   Novinky a nové pohledy na služby a péči o seniory.

Termín:                23. září 2014 (úterý), od 9,00 hod..

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Program:

 09:00 - 09:05         Zahájení

 09:05 - 09:40         Senior 2014 - Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D., JU v ČB, ZSF        

 09:40 - 10:00         R51 plus - Aktivní volnočasový klub pro 51+ - Ing. Eva Hejduková, Ledax o.p.s.      

10:00 - 10:40          Seniorpointy - kontaktní místa pro seniory - Ing. Lukáš Vaculík, Společně o.p.s.     

10:40 - 10:55          přestávka na kávu

10:55 - 11:30          Moderní technologie pro seniory - SOS tlačítka - Ing. Radek Fiala, spolumajitel CleverTech s.r.o.

11:30 - 12:15          Rodina, senior a mezigenerační dialog - PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., JU v ČB, ZSF

12:15                      Závěr a diskuze.

Pozvánka ke stažení (394,8 kB).

Časy je pouze orientační!

Prezentace z kulatého stolu:

1. Senior 2014 (522,9 kB)

2. Klub R51+ (1,2 MB)

3. Seniorpointy (4,1 MB)

4. SOS tlačítka (1,5 MB)

5. Rodina, senior a mezigenerační dialog (806,2 kB)

......................................................................................................
5. Kulatý stůl

Téma:                  Spolupráce sociálního a zdravotního sektoru               

Termín:                15. května 2014 (čtvrtek)

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Program:

09:00 - 09:05       Zahájení

09:05 - 09:30       Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

09:30 - 10:15       Méně nadšený pohled na spolupráci zdravotního a sociálního sektoru

10:15 - 10:30       Přestávka

10:30 - 11:15       Reforma péče o duševní zdraví

11:15 - 12:00       Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb

Časy jsou pouze orientační!

Pozvánka ke stažení: 5_kulatý stůl_15_05_2014.pdf (287,2 kB)

Prezentace k nahlédnutí:

1. Úvod do problematiky spolupráce (523 kB)

2. Méně nadšený pohled na spolupráci (1,1 MB)

3. Reforma péče o duševní zdraví (822,9 kB)

4. Týmová spolupráce (641,8 kB)

...........................................................................................................
4. Kulatý stůl

Téma:                   Problematika užívání návykových látek u dětí a mládeže - systém včasné intervence

Termín:                 25. března 2014 (úterý), od 9,00 hod.

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Program:

09:00 - 09:05      Zahájení

09:05 - 09:25      Specifika užívání návykových látek

09:25 - 10:00      Úvod od problematiky - streetwork v Českých Budějovicích

10:00 - 10:10      Přestávka na kávu

10:10 - 10:40      Dobrá praxe z malých měst v jižních Čechách

10:40 - 11:10      Problematika z pohledu realizártorů programů primární prevence a intervence

11:10 - 12:00     Strteetwork experiment

Časový rozvrh je orientační.

Pozvánka ke stažení: POZVÁNKA (289,3 kB)

Prezentace ke stažení:

1. Specifika užívání (513,6 kB) NL

2. Úvod do problematiky (755,7 kB)

3. Dobrá praxe (339,1 kB)

4. Primární prevence (294,4 kB)

5. Streetwork experiment (920,6 kB)

...............................................................................................................
3. Kulatý stůl

Téma:                   Využití informačních technologií a sociálních sítí v sociálních službách.

Termín:                 15. ledna 2014 od 9,00 hod.

Místo konání:         sál zastupitelstva města, Magistrát města ČB, vchod č. 2, 2. patro

Program:              Úvod do prostředí internetu

                           Internetový marketing v praxi

                           Diskuze k dalším možnostem prezentace NNO

Časový rozvrh je orientační.

Pozvánka ke stažení: ZDE (248,5 kB)

Prezentace programu 3. Kulatého stolu:

Kulatý stůl je určen především pro:

1) účastníky procesu plánování sociálních služeb ve městě České Budějovice

2) další zájemce z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

3) až v případě volné kapacity sálu se mohou účastnit další zájemci ze sociální oblasti

.................................................................................................................
2. Kulatý stůl
 

Téma:                    Standardy kvality sociálních služeb a inspekce sociálních služeb - novinky a   

                              připravované změny

Termín:                   23. září 2013 od 9,00 hod. do cca 12,00 hod.

Místo konání:          Riegrova 51, České Budějovice (taneční sál)

Program:

9,00 - 9,10 hod.       Zahájení

9,10 - 10,10 hod.     Standardy kvality sociální služeb a inspekce - noviny a chystané změny;

                              Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D., MPSV

10,10 - 10,30 hod.    Přestávka na kávu:-)

10,30 - 12,00 hod.    Implementace SOSS v organizacích - zkušenosti a dobrá praxe;

                              Mgr. Jan Kostečka, o.s. Proutek

12,00 hod.               Diskuze, závěr.

Časový rozvrh je orientační.

Pozvánka ke stažení: ZDE (283,8 kB)

Prezentace ke stažení:

1. MSPV - SQSS a inspekce (910,5 kB)

2. Implementace SQSS v organizacích (371 kB)

...............................................................................................................
1. Kulatý stůl

Téma:       Co přinese nový občanský zákoník pro občanská sdružení a OPS

                 (poskytovatele sociálních služeb)   

Termín:     20. 5. 2013, od 9,00 so 13,00 hod.

Místo:        sál zastupitelstva města, Nám. Př. Otakara II. č.2, vchod, č.2. 2. patro

Návhr programu:

  • Další existence občanských sdružení a OPS
  • Která občanská sdružení se budou transformovat a která zůstanou spolky?
  • Musejí se transformovat OPS?
  • Možnosti transformace občanských sdružení v roce 2013
  • Jak se budou občanská sdružení transformovat po 1. 1. 2014?

Pozvánka ke stažení:  Pozvánka (256,8 kB)

Kulatý stůl je určen především pro účastníky procesu plánování sociálních služeb ve městě České Budějovice a dalším případným zájemcům z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

Prezentace přednesené na 1. Kulatém stole: ke stažení (605,5 kB)