Komunitní plán sociálních služeb 2004-2008

1. plán rozvoje sociálních služeb na období 2004 - 2008, zpracovaný metodou komunitního plánování, byl ve městě České Budějovice vytvořen v roce 2003. V tomto roce byl položen základní kámen historie plánování sociálních služeb v našem městě, které od té doby kontinuálně probíhá až dosud.

Plán si můžeme prohlédnout zde. (1,6 MB)

V roce 2008, kdy platnost tohoto plánu byla u konce a byl již zpracovaný Rozvojový plán sociálních služeb 2008 - 2013, byla zpracována zpráva o plnění Komunitního plánu 2004 - 2008. O úspěšnosti naplňování jednotlivých aktivit se můžete přesvědčit zde. (149,5 kB)