Implementace RPSS (projekt 2013 – 2015)

Projekt města České Budějovice „Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“ byl realizován od 1.4.2013 do 31.3.2015 z dotací Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navazoval na Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013 – 2018. Cílem projektu bylo zavádět plán do praxe a reagovat na poptávku uživatelů služeb tak, aby sociální služby byly v našem městě a blízkém okolí pro uživatele časově i místně dostupné a byly poskytovány kvalitně.

Komunikační strategie Implementace RPSS

/ Dokumenty vztahující se ke komunikační strategii. / Více

Vyhodnocování plnění a efektivity rozvojového plánu.

/ Vyhodnocování a efektivita RPSS. / Více

Implementace a realizace plánu.

/ Implementace RPSS / Více

Kulaté stoly

/ 8. kulatých stolů v rámci projektu / Více