Implementace a realizace plánu.

 Klíčová aktivita 01

Tato aktivita je hlavní KA projektu, která je zaměřena na zavádění a realizaci nově zpracovaného Rozvojového plánu sociálních služeb.

V rámci této aktivity se uskutečňují tyto činnosti:

 • prosinec 2014 - uskutečnilo se setkání s uživateli NZDM v Komunitním centru Máj
 • listopad/prosinec 2014 - proběhlo další kolo jednání pracovních skupin, aby se připravily podklady pro zpracování Akčního plánu 2015; dále se diskutovalo k nosným tématům, kterými se podrobně budou zabývat pracovní skupiny v roce 2015
 • listopad 2014 - uskutečnila se pracovní podskupiny Služby pro osoby bez domova a bez přístřeší; hlavním bodem setkání byla příprava na zimní období
 • říjen 2014 - proběhlo setkání s uživateli v Centru sociálních služeb Emausy na Dobré Vodě u ČB
 • říjen 2014 - v pracovních skupinách se vybíraly nosná témata, kterými by se zabývaly v roce 2015
 • červenec - srpen 2014 - přes léto se společně a intenzivně scházely dvě pracovní skupiny (PS Děti a mládež a PS Osoby závislé..), aby se pokusily navrhnout řešení a následná opatření pro jimi řešené nosné téma - děti a mládež, které jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy a chováním
 • červen 2014 - uskutečnilo se další z řady plánovaných setkání s uživateli, tentokrát setkání zprostředkoval Prevent, z.s.
 • červen 2014 - uskutečnila se Řídící skupina, na které byly projednány nosná témata; zároveň proběhlo setkání vedoucích pracovních skupin se sociální komisí, kdy byla členům tato témata představena
 • květen 2014 - pracovní skupiny dokončovaly práci na nosných tématech, výstupy se zpravovávají k předání Řídící skupině a sociální komisi RM
 • duben 2014 - proběhlo další kolo setkání pracovních skupin, na jednáních se řešila tzv. nosná témata (= aktivity, kterými se pracovní skupiny budou intenzivně zabývat a navrhovat konkrétní řešení k jejich naplnění)
 • březen 2014 - proběhlo setkání s uživateli odborného sociálního poradenství v R51
 • únor 2014 - sešly se pracovní skupiny, které si na svých schůzkách vymezily aktivity, kterými se budou v tomto roce intenzivněji zabývat
 • únor 2014 - rada (12.02.2014) a zastupitelstvo (20.02.2014) města projednaly Akční plán RPSS pro rok 2014, který oba orgány schválily
 • únor 2014 - sešla se Řídící skupina, která schválila interní metodiky pro vykazování monitorovacích indikátorů projektu a pro vzdělávání účastníků procesu; hlavním bodem jednání pak bylo schválení AP 2014
 • leden 2014 - uskutečnilo se setkání s uživateli Domova pro seniory Hvízdal
 • leden 2014 - proběhlo finální zpracování Akčního plánu RPSS 2014
 • prosinec 2013 - proběhla aktualizace a doplnění Průvodce sociální oblastí České Budějovice 2014
 • prosinec 2013 - členové pracovních skupin intenzivně pracovali na tvorně Akčního plánu RPSS pro rok 2013
 • listopad 2013 - proběhlo další setkání s uživateli PS Děti ve Středisku výchovné péče
 • listopad 2013 - proběhlo setkání Řídící skupiny, která schválila metodiku vykazování (499,4 kB)indikátorů sociálních služeb a další strategické dokumenty
 • září 2013 - proběhlo setkání členů Koordinační skupiny a sociální komise rady města nad návrhem hodnotících kritérií pro rozdělování dotací z rozpočtu města ČB
 • srpen 2013 - proběhlo setkání s uživateli sociálních služeb pro osoby v přechodné či akutní sociální krizi; veškeré podněty byly zaznamenány a budou řešeny na dalším setkání pracovní skupiny "Krize"
 • červenec - srpen 2013 - práce na společných ukazatelích, kritériích hodnocení, tvorba podpůrné metodiky pro zpracovávání studií potřebnosti nových sociálních služeb
 • červen 2013 - pracovní skupiny společně nastavují jednotné indikátory vykazování uživatelů sociálních služeb
 • květen 2013 - první setkání s uživateli sociálních služeb pro seniory
 • duben 2013 - sestavení organizační struktury, první setkání Koordinační a Řídící skupiny