Dokumenty

Hlavní výstupy projektu Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 byl samotný dokument, Průvodce sociální oblastí České Budějovice pro roky 2012 a 2013 a v neposlední řadě také jednoleté Akční plány pro rok 2012 a 2013.

Dalšími dokumenty a výstupy pak byly pravidelně vydávané tiskové zprávy, komunikační strategie, organizační struktura a další.

Komunikační strategie RPSS

/ Dokumenty vztahující se ke komunikační strategii. / Více

Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice

/ Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice. / Více

Tiskové zprávy

/ TZ vydané v rámci projektu / Více