Dokumenty

Zde budou umisťovány strategické dokumenty související jednak s procesem plánování sociálních služeb a jednak s realizací projektu RPSS ČB.

Plán sociálních služeb České Budějovice

/ Plán sociálních služeb České Budějovice / Více

Indikátory sociálních služeb

/ Metodika pro vykazování. / Více

Akční plány RPSS 2014 - 2018

/ Jednoleté akční plány RPSS. / Více

Akční plány R-PSS 2019 - 2021

/ Akční plán R-PSS 2019 - 2021 / Více