RPSS ČB - základní info

Plánování sociálních služeb má ve městě již svou vlastní historii. České Budějovice patří mezi jedny z prvních měst, které se tímto procesem začaly zabývat. Již v roce 2003 začal vznikat první Komunitní plán sociálních služeb České Budějovice. A od tohoto roku plánujeme nepřetržitě. Naším cílem je postavit do rovnováhy poptávku po sociálních službách a jejich nabídku. To znamená, aby každý, kdo pomoc potřebuje, ji našel a byla mu poskytnuta včas a kvalitně. Z těchto důvodů se na plánování podílí zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů sociálních služeb (město a obce v okolí), uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě celá široká veřejnost.

Rozumíte pojmu sociální podnikání?
Znáte ve svém okolí nějaký sociální podnik?
Nakupujete (nebo jste ochotni nakupovat) výrobky od místních sociálních firem, přestože mohou být tyto výrobky dražší než v běžných obchodech?

O sociálním podnikání

Více informací o problematice sociálního podnikání: www.ceske-socialni-podnikani.cz

RPSS - Seznam aktualit

Akční plány RPSS 2014 - 2018

 / 20. března 2018 / Jednoleté akční plány RPSS. / Více

Co se nám podařilo

 / 20. března 2018 /  / Více

Připravujeme

 / 20. března 2018 /  / Více