Co se nám podařilo

V plánování se nedíváme jen do předu, do budoucna, ale musíme se podívat i zpět. Jednak na to, co se nám podařilo a jaká cesta k tomu vedla a jednak na to, co se zrovna nevyvedlo a z jakých důvodů. Díky této zpětné vazbě pak můžeme lépe tvořit nový plán a vyvarovat se chyb z minula či využít osvědčených metod vedoucích k naplnění aktivit plánu. Proto je vyhodnocování Akčních plánů jedním z důležitých kroků celého procesu.

Vyhodnocování Akčního plánu RPSS 2017

  • od října do prosince 2017 bylo zpracováno vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017
  • vyhodnocení se provádí velmi pečlivě, protože nám dává jednak zpětnou vazbu o naplnění plánovaných aktivit a jednak slouží jako podklad pro tvorbu nového akčního plánu na další rok
  • vyhodnocení má 2 části - věcné vyhodnocení (slovní popis) a finanční (obsahuje náklady na jednotlivé služby včetně počtu uživatelů a vykazovaných jednotek za službu)

Vyhodnocování Akčního plánu RPSS 2016

  • v měsíci říjnu probíhá věcné vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2016
  • v listopadu je plánováno finanční vyhodnocení
  • v prosinci bude vyhodnocený Akční plán sloužit jako podklad pro tvorbu Akčního plánu RPSS pro rok 20

Vyhodnocování Akčního plánu RPSS 2015

  • V letních měsících byly připraveny podklady pro věcné vyhodnocování Akčního plánu RPSS pro ro 2015.
  • V průběhu září a října pracovní skupiny zpracovávaly věcné (obsahové) vyhodnocení.
  • Listopad byl věnován finančnímu zhodnocení.
  • V prosinci se vyhodnocený akční plán použil jako podklad pro tvorbu nového akčního plánu pro rok 2016