Členové koordinační skupiny - vizitky

Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování

 • Poprvé se k plánování sociálních služeb dostala již v roce 2003. Od té doby se plánování věnuje v různých rolích a pozicích. V současné době je již pět let koordinátorkou procesu plánování. Aktivně se zúčastnila  i střednědobého plánování sociálních služeb Jihočeského kraje. Aby získala zkušenosti i ze strany poskytovatelů sociálních služeb, jako dobrovolnice pracuje v neziskové organizaci poskytující služby pro rodiny s dětmi a pěstouny.
 • e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz
 • telefon: 386 801 623 nebo 607 603 223

Zdeněk Říha, metodik komunitního plánování

 • V oblasti sociálních služeb pracuje od roku 2001, účastnil se celorepublikového projektu zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí na zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Podílí se na plánování sociálních služeb v několika obcích s rozšířenou působností a na plánování na úrovni Jihočeského kraje.
 • e-mail: planujeme@seznam.cz

Bc. Lucie Nová, vedoucí pracovní skupiny Děti, mládež a rodina

Mgr. Bára Čechová, vedoucí pracovní skupiny Poradenství

Bc. František Kaiseršot, vedoucí pracovní skupiny Osoby v krizi

Bc. Tomáš Brejcha, sociální pracovník, adiktolog, terapeut

 • vedoucí pracovní skupiny "Drogy"
 • Vystudoval VOŠ sociální v Prachaticích a pak obor sociální a charitativní práce na TF JU v ČB. Od roku 2004 - 2008 v psychoterapeutickém výcviku "Umění pomáhat" v Institutu pro systemickou zkušenost. Pracuje 7. rokem jako vedoucí a terapeut Adiktologické poradny PREVENT. Plánování sociálních služeb se věnuje od roku 2003. Od roku 2007 manager pracovní skupiny "Terénní sociální práce", později "Drogy".
 • e-mail: brejcha@os-prevent.cz

Ing. Irena Lavická, vedoucí pracovní skupiny Senioři

 • V sociální oblasti pracuje od roku 1999, vždy v neziskových organizacích. V současné době zastává funkci ředitelky společnosti Ledax o.p.s., která poskytuje terénní sociální služby. Plánování sociálních služeb se věnuje od roku 2008 v ORP České Budějovice, účastnila se i střednědobého plánování sociálních služeb Jihočeského kraje.
 • e-mail: irena.lavicka@ledax.cz

Mgr. Dana Kopecká, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním znevýhodněním

 • 1. ledna 2017
 • vedoucí sociální pracovnice Arpidy, centra pro osoby se ZP, z.ú.
 • e-mail: kopeckad@arpida.cz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členové KS, kteří již svou činnost ukončili:

Mgr. Tereza Koutská, vedoucí pracovní skupiny Děti, mládež a rodina (do 31.12.2018)

 • od 1. března 2017
 • vedoucí sociálních služeb pro děti a pro rodiny s dětmi (NZDM a SAS) Městské charity České Budějovice

 

Mgr. Miloslava Hanousková, vedoucí pracovní skupiny Poradenství (do 31.12.2018)

 • V sociálních službách pracuji od roku 2006. V současné době jsem ředitelkou společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. Zde působím jako vedoucí a poradce v Občanské poradně, zapsaný mediátor v Mediačním centru DOHODA, vedoucí střediska Služby pro pěstouny. Od roku 2011 pracuji jako dobrovolný poradce v poradně Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích. V roce 2008 jsem se zapojila do plánování sociálních služeb při Statutárním městě ČB, nejprve jako členka, následně jako vedoucí pracovní skupiny PORADENSTVÍ

Iva Černá, DiS, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním znevýhodněním (do 31.12.2016)

 • V neziskovém sektoru pracuje od roku 2002 a téměř celou dobu u poskytovatelů sociálních služeb, obvykle jako projektový manažer a/nebo koordinátor benefičních akcí. Plánování se věnuje od roku 2004, zejména v ORP České Budějovice jako člen skupiny, vedoucí pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením je od roku 2013
 • e-mail: i.cerna@fokus-cb.cz

Václav Kučera, vedoucí pracovní skupiny Osoby v krizi (do 31.12.2015)

 • Spoluzakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti Mezi proudy o.p.s. V sociálních službách pracuje od roku 2005. Od roku 2008 plánuje sociální služby v Českých Budějovicích. Též je účastníkem střednědobého plánování sociálních služeb Jihočeského kraje.
 • e-mail: kucera@meziproudy.cz

Zuzana Mikešová, DiS, vedoucí pracovní skupiny Děti a mládež (do 28. února 2017)

 • Vystudovala VOŠ sociální v Prachaticích. V sociálních službách pracuje od roku 2005, a to především jako sociální pracovnice a vedoucí sociálních služeb. V současné době je na rodičovské dovolené. Od roku 2006 vede pracovní skupinu Děti a mládež.
 • e-mail: svobodova.rpss@seznam.cz

Mgr. Miroslav Bína, MBA,  odborný asistent projektu (do 30.6.2015)

 • V oblasti sociálních služeb a neziskového sektoru působí jako dobrovolník s přestávkami od roku 1994. V rámci plánování služeb pak od roku 2006 při prosazování výstupů plánování u zástupců samosprávy a informování veřejnosti. Profesně se řadu let věnuje oblasti public relations. Aktuálně poradenství pro veřejný, neziskový i komerční sektor.
 • e-mail: binamiroslav@seznam.cz

Mgr. Petra Podzimková, manažerka projektu (do 31.3.2015)

 • V sociálních službách působí od roku 2005 na pozici sociální pracovnice a vedoucí sociální služby, dále pak jako projektová manažerka pro oblast sociálních služeb, do plánování sociálních služeb v Českých Budějovicích se aktivně zapojila v roce 2008 jako členka PS Děti a mládež a v roce 2011 přijala pozici projektové manažerky v rámci dvou  návazných projektů financovaných z ESF - OP LZZ
 • e-mail: podzimkova.rpss@seznam.cz