Členové koordinační skupiny - vizitky

Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování

 • Poprvé se k plánování sociálních služeb dostala již v roce 2003. Od té doby se plánování věnuje v různých rolích a pozicích. V současné době je již pět let koordinátorkou procesu plánování. Aktivně se zúčastnila  i střednědobého plánování sociálních služeb Jihočeského kraje. Aby získala zkušenosti i ze strany poskytovatelů sociálních služeb, jako dobrovolnice pracuje v neziskové organizaci poskytující služby pro rodiny s dětmi a pěstouny.
 • e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz
 • telefon: 386 801 623 nebo 607 603 223

Zdeněk Říha, metodik komunitního plánování

 • V oblasti sociálních služeb pracuje od roku 2001, účastnil se celorepublikového projektu zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí na zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Podílí se na plánování sociálních služeb v několika obcích s rozšířenou působností a na plánování na úrovni Jihočeského kraje.
 • e-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Tereza Koutská, vedoucí pracovní skupiny Děti, mládež a rodina

 • od 1. března 2017
 • vedoucí sociálních služeb pro děti a pro rodiny s dětmi (NZDM a SAS) Městské charity České Budějovice
 • e-mail: tereza.koutska@mchcb.cz

Mgr. Miloslava Hanousková, vedoucí pracovní skupiny Poradenství

 • V sociálních službách pracuji od roku 2006. V současné době jsem ředitelkou společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. Zde působím jako vedoucí a poradce v Občanské poradně, zapsaný mediátor v Mediačním centru DOHODA, vedoucí střediska Služby pro pěstouny. Od roku 2011 pracuji jako dobrovolný poradce v poradně Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích. V roce 2008 jsem se zapojila do plánování sociálních služeb při Statutárním městě ČB, nejprve jako členka, následně jako vedoucí pracovní skupiny PORADENSTVÍ
 • e-mail: hanouskova@jr-spolecnost.cz

Bc. František Kaiseršot, vedoucí pracovní skupiny Osoby v krizi

Bc. Tomáš Brejcha, sociální pracovník, adiktolog, terapeut

 • vedoucí pracovní skupiny "Drogy"
 • Vystudoval VOŠ sociální v Prachaticích a pak obor sociální a charitativní práce na TF JU v ČB. Od roku 2004 - 2008 v psychoterapeutickém výcviku "Umění pomáhat" v Institutu pro systemickou zkušenost. Pracuje 7. rokem jako vedoucí a terapeut Adiktologické poradny PREVENT. Plánování sociálních služeb se věnuje od roku 2003. Od roku 2007 manager pracovní skupiny "Terénní sociální práce", později "Drogy".
 • e-mail: brejcha@os-prevent.cz

Ing. Irena Lavická, vedoucí pracovní skupiny Senioři

 • V sociální oblasti pracuje od roku 1999, vždy v neziskových organizacích. V současné době zastává funkci ředitelky společnosti Ledax o.p.s., která poskytuje terénní sociální služby. Plánování sociálních služeb se věnuje od roku 2008 v ORP České Budějovice, účastnila se i střednědobého plánování sociálních služeb Jihočeského kraje.
 • e-mail: irena.lavicka@ledax.cz

Mgr. Dana Kopecká, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním znevýhodněním

 • 1. ledna 2017
 • vedoucí sociální pracovnice Arpidy, centra pro osoby se ZP, z.ú.
 • e-mail: kopeckad@arpida.cz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členové KS, kteří již svou činnost ukončili:

Iva Černá, DiS, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním znevýhodněním (do 31.12.2016)

 • V neziskovém sektoru pracuje od roku 2002 a téměř celou dobu u poskytovatelů sociálních služeb, obvykle jako projektový manažer a/nebo koordinátor benefičních akcí. Plánování se věnuje od roku 2004, zejména v ORP České Budějovice jako člen skupiny, vedoucí pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením je od roku 2013
 • e-mail: i.cerna@fokus-cb.cz

Václav Kučera, vedoucí pracovní skupiny Osoby v krizi (do 31.12.2015)

 • Spoluzakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti Mezi proudy o.p.s. V sociálních službách pracuje od roku 2005. Od roku 2008 plánuje sociální služby v Českých Budějovicích. Též je účastníkem střednědobého plánování sociálních služeb Jihočeského kraje.
 • e-mail: kucera@meziproudy.cz

Zuzana Mikešová, DiS, vedoucí pracovní skupiny Děti a mládež (do 28. února 2017)

 • Vystudovala VOŠ sociální v Prachaticích. V sociálních službách pracuje od roku 2005, a to především jako sociální pracovnice a vedoucí sociálních služeb. V současné době je na rodičovské dovolené. Od roku 2006 vede pracovní skupinu Děti a mládež.
 • e-mail: svobodova.rpss@seznam.cz

Mgr. Miroslav Bína, MBA,  odborný asistent projektu (do 30.6.2015)

 • V oblasti sociálních služeb a neziskového sektoru působí jako dobrovolník s přestávkami od roku 1994. V rámci plánování služeb pak od roku 2006 při prosazování výstupů plánování u zástupců samosprávy a informování veřejnosti. Profesně se řadu let věnuje oblasti public relations. Aktuálně poradenství pro veřejný, neziskový i komerční sektor.
 • e-mail: binamiroslav@seznam.cz

Mgr. Petra Podzimková, manažerka projektu (do 31.3.2015)

 • V sociálních službách působí od roku 2005 na pozici sociální pracovnice a vedoucí sociální služby, dále pak jako projektová manažerka pro oblast sociálních služeb, do plánování sociálních služeb v Českých Budějovicích se aktivně zapojila v roce 2008 jako členka PS Děti a mládež a v roce 2011 přijala pozici projektové manažerky v rámci dvou  návazných projektů financovaných z ESF - OP LZZ
 • e-mail: podzimkova.rpss@seznam.cz