Akční plány RPSS 2014 - 2018

Akční plán RPSS pro rok 2018

Návrh Akčního plánu RPSS pro rok 2018 projednala dne 7. února 2018 Řídící skupina a zároveň sociální komise rady města.

19. února 2018 byl Akční plán RPSS pro rok 2018 projednán a schválen radou města usnesením č. 208/2018.

Zastupitelstvo města projednalo návrh Akčního plánu pro rok 2018 dne 19. března 2018 a bez připomínek ho usnesením č. 63/2018 schválilo.

Akční plán RPSS pro rok 2018 v elektronické verzi (2,8 MB)

Akční plán RPSS pro rok 2017

Návrh Akčního plánu RPSS pro rok 2017 byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 8. února 2017.

Dne 20. února 2017 byl pak projednán radou města, která ho svým usnesením č. 210/2017 doporučila zastupitelstvu města schválit.

Zastupitelstvo návrh Akčního plánu pro rok 2017 projednalo dne 20. března 2017 a usnesením č. 77/2017 Akční plán RPSS pro rok 2017 schválilo.

Akční plán RPSS pro rok 2017 k dispozici v elektronické verzi (2,6 MB).

Akční plán RPSS pro rok 2016

Jednoletý Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice je jedním ze stěžejních dokumentů procesu plánování. Vychází ze základního dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 a zároveň odráží aktuálně zjištěné potřeby a poptávku uživatelů. Na jeho zpracování se podílely všechny pracovní skupiny.

Akční plán byl projednán a schválen 4. února 2016 v Řídící skupině RPSS, dne 15. února byl projednán v radě města, která ho zastupitelstvu města usnesením č. 155/2016 doporučila schválit. Zastupitelstvo plán projednalo dne 14. března 2016 a usnesením č. 35/2016 tento dokument schválilo.

Akční plán RPSS je taktéž podkladem pro směrování dotací v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti.

Akční plán je k dispozici pouze v elektronické podobě a na jeho schválenou podobu se můžete podívat ZDE (2,6 MB).

Akční plán RPSS pro rok 2015

Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice je jedním ze stěžejních dokumentů procesu plánování. Vychází ze základního dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 a zároveň odráží aktuálně zjištěné potřeby a poptávku uživatelů. Na jeho zpracování se podílely všechny pracovní skupiny. Akční plán byl projednán a schválen 5. února 2015 v Řídící skupině RPSS, dne 18. února 2015 usnesením č. 213/2015 pak v radě města a posléze dne 16. března 2015 v zastupitelstvu města, které ho svým usnesením č. 54/2015 schválilo.

Akční plán RPSS je taktéž podkladem pro směrování dotací v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti.

Akční plán RPP pro rok 2015 je k dispozici pouze v elektronické verzi (2,8 MB).

Akční plán RPSS pro rok 2014

Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice je jedním ze stěžejních dokumentů procesu plánování. Vychází ze základního dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018 a zároveň odráží aktuálně zjištěné potřeby a poptávku uživatelů. Na jeho zpracování se podílely všechny pracovní skupiny. Akční plán byl projednán a schválen 5. února 2014 v Řídící skupině RPSS a sociální komisi RM, dne 12. února pak v radě města a posléze dne 20. února 2014 v zastupitelstvu města, které ho svým usnesením č. 81/2014 schválilo. Akční plán si můžete v eletronické podobě stáhnout ZDE. (3 MB)