Akční plány R-PSS 2019 - 2021

Akční plán R-PSS pro rok 2019

Návrh akčního plánu pro rok 2019 byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 7. února 2019., následně v radě města dne 25. února 2019 usn. č. 268/2019. V zastupitelstvu města pak 25. března 2019.

Akční plán 2019 - NÁVRH