Akční plány R-PSS 2019 - 2021

Akční plán R-PSS pro rok 2020

Návrh akčního plán pro rok 2020 byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 3. března 2020. Následně byl předložen k projednání v radě města dne 16. března, která ho svým usnesením č. 353/2020 schválila. Dokument bude ještě předložen v nejbližším termínu k projednání v zastupitelstvu města.

Akční plán 2020 - schálen radou města.

 

Akční plán R-PSS pro rok 2019

Návrh akčního plánu pro rok 2019 byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 7. února 2019., následně v radě města dne 25. února 2019 usn. č. 268/2019. V zastupitelstvu města pak 25. března 2019.

Akční plán 2019 - NÁVRH