Akční plán 2009

Akční plán RPSS pro rok 2009 (121,6 kB)vycházel z návrhové části RPSS České Budějovice na roky 2008 - 2013. Tento Akční plán byl vzat na vědomí Zastupitelstvem města České Budějovice dne 5. února 2009 usnesením číslo 19/2009. Tímto usnesením byl zároveň Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice 2008 - 2013 schválen ve verzi, kterou dodala zpracovatelská firma k 30.6.2008.

Akční plán 2009 byl následně v únoru roku 2010 vyhodnocen. Dne 17. března 2010 bylo Vyhodnocení AP 2009 (270,7 kB)předloženo Radě města České Budějovice, která svým usnesením č. 415/2010 vzala tento dokument na vedomí.